Privacybeleid en Cookies

Wij respecteren de Wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en zullen er alles aan doen om je persoonsgegevens ook echt privé te houden. Je gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en veilig opgeslagen. De verstrekte gegevens zullen wij alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Dit betekent dat wij alleen om die gegevens vragen en die gegevens bewaren welke wij echt nodig hebben om je aanvraag op correcte wijze uit te voeren en een adequate bedrijfsvoering voor ons.
Hieronder leggen we je graag uit om welke persoonsgegevens wij vragen, welke wij opslaan en hoe wij daarmee omgaan.

1. Welke persoonsgegevens hebben wij van je nodig en slaan wij op

Als je gebruik wilt maken van onze diensten, dan vragen wij om de volgende gegevens:
– naam en (indien van toepassing) je bedrijfsnaam
– adresgegevens
– e-mail adres
– telefoonnummer
– gegevens welke je zelf invoert in het vrije veld gedurende het bestelproces
Zodra je hebt betaald, beschikken wij over je
– betaalgegevens
Bij domeinregistratie voor een bedrijf vragen wij ook om
– een recent uittreksel Kamer van Koophandel.
Woon je buiten Nederland, maar binnen de EU, dan vragen wij ook om
– je BTW-nummer
Vraag je informatie aan per e-mail, dan beschikken wij over
– je naam en e-mailadres.
Voor de beheersomgeving van je webwinkel of website, vragen wij je ook om
– je IP-adres (wij leggen je uit waar je dit kunt vinden)

Verder is het afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt welke gegevens wij nog meer opslaan:
– Vastleggen van je gebruik van onze webwinkels of website(s)
– Communicatiegegevens (de omvang van je e-mail verkeer en eventuele bijlagen die erbij zitten, maar niet de inhoud)*.

* Het is een wettelijke verplichting om verkeers- en locatiegegevens te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens voor justitiële opsporingsdoeleinden. Deze gegevens worden veilig opgeslagen door de leverancier van onze server(s), waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten.
Ingeval politie of justitie een aanvraag bij ons neerlegt om gegevens met hen te delen, werken wij hieraan mee.

2. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens

Wij gebruiken je e-mailadres:
– om je een overeenkomst en onze verwerkersovereenkomst te sturen
– om je op de hoogte te houden over de status van je bestelling
– om je vragen te beantwoorden

We gebruiken je e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer:
– voor de registratie van een domeinnaam
– voor een juiste facturatie en correcte administratie
– onnodig bellen zullen we nooit doen, we communiceren het liefst per e-mail.

We gebruiken je betaalgegevens:
– alleen om deze aan je bestelling te koppelen of aan de door ons verzonden factuur te koppelen, zodat we weten dat je hebt betaald
– om een bedrag terug te storten indien je teveel hebt betaald.

We gebruiken je uittreksel Kamer van Koophandel:
– voor domeinregistratie en een correcte administratie

We vragen je BTW-nummer:
– om er voor te zorgen dat je een correcte factuur krijgt

We gebruiken je IP-adres:
– We voegen je IP adres toe aan onze firewall, zodat je – naast de beveiliging met je gebruikersnaam en wachtwoord – toegang krijgt tot het beheer van je webwinkel of website.

Wij zullen je gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden en niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dit echt nodig is voor de uitvoering van de door jou aangevraagde dienst (zie punt 3 en 4).

Webwinkel
Voor je webwinkel gebruiken wij je gegevens slechts voor onze eigen administratie. Wij houden bij wat voor een webwinkel je hebt, welk domein en zorgen voor een correcte facturatie. Wij hebben een eigen login voor je webwinkel en zullen alleen inloggen in je webwinkel als dit nodig is. Bijvoorbeeld als je om hulp vraagt of als we een update plaatsen. Wij loggen nooit in op klantniveau. Bij oplevering verstrekken wij initieel een wachtwoord, deze kun je zelf wijzigen of resetten in geval je deze kwijt bent. Het nieuwe wachtwoord wordt slechts verstrekt via het in je account vastgelegde, door jezelf opgegeven, e-mail adres.
Bij het gebruik van een webwinkel via ons krijg je een verwerkersovereenkomst van ons toegezonden met een opdrachtbevestiging. Wil je een domeinnaam laten vastleggen voor je webwinkel, lees dan ook even punt 4.

Website
In geval van een website worden je gegevens alleen gebruikt voor onze eigen administratie. Wij houden bij wat voor een website je hebt, welk domein en zorgen voor een correcte facturatie. Wij hebben een eigen login voor je website en zullen alleen inloggen op je website als dit nodig is. Bijvoorbeeld als je om hulp vraagt of als we een update plaatsen.
Bij het gebruik van een website via ons krijg je een verwerkersovereenkomst van ons toegezonden met een opdrachtbevestiging. Wil je een domeinnaam laten vastleggen voor je website, lees dan ook even punt 4.

3. Wanneer delen wij je gegevens en welke gegevens delen wij

Wij zullen je gegevens nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of verkopen aan derden. Waar je wel rekening mee dient te houden is dat wij gebruik maken van systemen en diensten van derden (leveranciers), waarbij het soms nodig is om de door jou verstrekte gegevens te delen. Met deze leveranciers hebben wij uiteraard duidelijk afspraken gemaakt dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en beveiliging. Dit is vastgelegd met de betreffende leveranciers in een verwerkersovereenkomst. Hieronder lees je welke gegevens worden gedeeld en waarom.

Domeinregistratie
Voor het registreren van een domeinnaam maken wij gebruik van het geautomatiseerde platform van een leverancier. De afspraken met deze leverancier zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, je gegevens worden dus vertrouwelijk behandeld.
Je (Bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (indien van toepassing) je inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, worden ingevoerd in de beveiligde omgeving van deze leverancier. Je gegevens worden vervolgens automatisch doorgegeven aan de instantie die over de toekenning van de domeinen gaat. De registratie van .nl domeinen vindt bijvoorbeeld plaats via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Echter voor extensies van domeinen van landen buiten de EU – zoals bijvoorbeeld een .com domein -, zullen je gegevens met de instantie in het betreffende land worden gedeeld ( .com domeinen worden geregistreerd in de VS). Houd daar rekening mee bij je aanvraag.
Je geeft voor registraties van domeinen buiten de EU expliciet toestemming door het ondertekenen van de overeenkomst die wij je toezenden per e-mail.

Wees je ervan bewust dat bij een domeinregistratie je contactgegevens via de WHOIS database kunnen worden gepubliceerd. Hier hebben wij verder geen invloed op.

Incasso’s
Het is vervelend als facturen niet betaald worden. Bij uitblijven van je betaling kunnen wij de openstaande factuur met je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons openstaande facturen incasseert.

Justitie
Ingeval Politie of Justitie een aanvraag bij ons neerlegt of ons sommeert gegevens met hen te delen, werken wij hieraan mee.

4. Beveiliging

Je bestelling en gegevens worden naar ons verzonden via onze beveiligde systemen/server(s) en onze veilige https:// verbinding. Deze https:// verbinding zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld worden verzonden.
Je bestelling – met je gegevens – komt vervolgens bij ons binnen en wordt veilig opgeslagen.

Webhosting/server(s)
Je webwinkel of website wordt geplaatst op een beveiligde server in een beveiligd datacenter. Het datacenter is een goed beveiligde ruimte waarin de servers van diverse internetbedrijven zijn geplaatst. Het datacentrum wordt 24/7 dagen per week bewaakt en voldoet aan de aller strengste normen op het gebied van toegangsbeheer en brandveiligheid.
In het datacenter zijn organisatorische, technische en beheersmaatregelen getroffen.

Organisatorische maatregelen:
Het onderhoud aan onze server(s) wordt gedeeltelijk gepleegd door de leverancier van onze server(s). Deze leverancier heeft onder andere de volgende organisatorische maatregelen getroffen:
– werken volgens ISO 27001 – informatiemanagementsysteem,
– bewustzijn en training van medewerkers,
– kennis en competentie van medewerkers,
– procedures en instructies.
Deze organisatorische maatregelen heeft onze leverancier als bijlage bij een Verwerkersovereenkomst voor ons vastgelegd.

Onze organisatorische maatregelen:
Alleen onze medewerkers die een overeenkomst mogen afhandelen krijgen toegang tot persoonsgegevens en/of het beheer van webwinkels of websites, met het doel de gevraagde overeenkomst naar behoren uit te voeren.
Is het onverhoopt nodig dat één van onze medewerkers in het beheer van een webwinkel of website moet zijn, dan is dit vaak omdat je om hulp hebt gevraagd of voor het plaatsen voor een update. Wij hebben een eigen login voor je webwinkel en zullen nooit op klantniveau inloggen.

Technische maatregelen datacenter en server(s):
Wij zijn met de leverancier van onze server(s) onder andere een aantal technische maatregelen overeengekomen. Uit veiligheidsoverweging zullen we ze hier niet allemaal noemen, maar een aantal van deze maatregelen zijn:
– fysieke beveiliging van ruimtes,
– digitale beveiliging van systemen en applicaties,
– update maatregelen,
– wachtwoordbeheer,
– authorisatie.
Alle organisatorische maatregelen heeft onze leverancier als bijlage bij een Verwerkersovereenkomst voor ons vastgelegd.

Onze technische maatregelen:
– digitale beveiliging van webwinkels en websites
– hard- en software maatregelen
– update maatregelen
– wachtwoordbeheer (je ontvangt altijd een persoonlijk wachtwoord)*
– authorisatie
– SSL encryptie (het versleuteld versturen van data)
– Etc.

* Wachtwoordbeheer, toelichting: je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Het is mogelijk om je wachtwoord te wijzigen. Zodra je een wachtwoord hebt gewijzigd, kunnen wij dit niet meer uitlezen. Op verzoek kunnen we een wachtwoord wel resetten voor je of kun je dit zelf doen via de optie “wachtwoord vergeten”.

Beheersmaatregelen:
De leverancier van onze server(s) heeft bevestigd – via een verwerkersovereenkomst – dat ze werken volgens de ISO 27001 maatregelen. In deze ISO 27001 maatregelen zijn een aantal beheersmaatregelen opgenomen. Ook hiervoor geld dat wij uit oogpunt van veiligheid deze niet allemaal zullen noemen, maar een aantal van deze maatregelen zijn:
– informatiebeveiligingsbeleid,
– veilig personeel,
– toegangsbeveiliging,
– cryptografie,
– communicatiebeveiliging,
– onderhoud van systemen,
– leveranciersrelatie,
– beheer van informatiebeveiligingsincidenten,
– naleving.
Zowel wij als onze leveranciers doen er alles aan om je persoonlijke gegevens veilig te stellen en veilig te houden.

5. Links naar andere websites

Op onze website zijn links opgenomen naar websites en webwinkels van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij omgaan met (persoons)gegevens.

6. Privacybeleid van de door ons gehoste sites en webwinkels

Uiteraard is ons privacybeleid niet van toepassing op internetsites van onze klanten c.q. websites en webwinkels welke wij hosten. Onze klanten – de eigenaar van een website of webwinkel – zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor een correct privacybeleid.

7. Je rechten en inzage in je gegevens

Je kunt altijd – zonder kosten – je persoonlijke gegevens opvragen die door ons worden verwerkt. Stuur gerust een e-mail naar: info@winkeltjes.net
Wees je er wel van bewust dat wij je vragen om je op geldige wijze te legitimeren door middel van een kopie van je ID of paspoort. Je ID-nummer of paspoortnummer en je BSN nummer mag je dan uiteraard doorhalen. Wij vragen hierom om te voorkomen dat een onbevoegde om je gegevens vraagt.

Als je wilt dat wij je persoonlijke gegevens uit onze database en administratie verwijderen, stuur ons dan een e-mail: info@winkeltjes.net
Ook dan zullen wij – om misbruik van je gegevens te voorkomen – je vragen om je op geldige wijze te legitimeren. Besef wel dat wij niet altjid gehoor kunnen geven aan het verwijderen van gegevens. Voor onze administratie eist de belastingdienst dat wij onze administratie minimaal 7 jaar bewaren. Daarnaast is er nog de wettelijke verplichting om verkeers- en locatiegevens een bepaalde tijd te bewaren. Indien wij geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, vertellen wij je altijd waarom. Je kunt er echter van op aan dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is conform de wettelijke regelgeving.

Heb je na het lezen van bovenstaande nog vragen inzake ons privacybeleid? Stuur ons dan gerust een e-mail: info@winkeltjes.net

Heb je klachten inzake ons privacybeleid, of worden jij en wij het oneens over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Onze adres en contactgegevens:
SinnerG B.V.
Keurenplein 41 – Box E9500
1069CD Amsterdam
Nederland
T. 020 85 11 417
E. info@winkeltjes.net

Cookies

Op onze website www.winkeltjes.net maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat via onze server op je systeem wordt geplaatst.

– Wij gebruiken functionele cookies voor een correcte werkwijze van onze website en het winkelmandje.
– Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden om onze website te analyseren.

Cookies voor statistische doeleinden
Hiervoor wordt – net als op praktisch elke website – gebruik gemaakt van je IP-adres. De gegevens welke wij verzamelen zijn: hoe bezoekers op onze website zijn gekomen, het aantal hits op onze website, de bezochte pagina’s, de duur van het aantal bezoeken, waar de bezoekers vandaan komen (alleen land en plaats), gebruikte zoekwoorden, gebruikte apparatuur en besturingssystemen. Er worden dus geen persoonlijke gegevens verzameld. Voor het gebruik van cookies voor statistische doeleinden maken wij gebruik van Google Analytics.

Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. Wees je er dan wel van bewust dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Aanpassen privacybeleid en cookies
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen, maar zullen dit alleen doen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Laatste wijziging: 07-05-2018

Als je dat wilt, kun je ons privacybeleid hier downloaden, opslaan en lezen of printen.

Tags: # Webshop beginnen # Webwinkel bestellen