Voorwaarden

Algemene voorwaarden Winkeltjes.net

Hieronder tref je een verkorte en vriendelijke versie aan van onze algemene voorwaarden. Onze volledige algemene voorwaarden kun je hier downloaden en lezen.

1. Levering

De webwinkels worden leeg opgeleverd met de standaard instellingen. In overleg stelt winkeltjes.net de door de klant gewenste kleuren in en plaatst eventueel het door de klant aangeleverde logo en/of de teksten.

2. Gebruik

De layout van de webwinkel kan worden gewijzigd binnen de mogelijkheden van het beheermenu. Extra mogelijkheden zijn continu in ontwikkeling en kunnen mede door vragen van klanten eerder worden gepland.

Winkeltjes.net verstrekt je login-gegevens, waarmee je toegang krijgt tot de server waarop je webwinkel draait. Het is niet toegestaan om deze login-gegevens aan anderen te verstrekken c.q. door anderen te laten gebruiken.

Voor de hoeveelheid dataverkeer wordt het “fair use” principe gehanteerd. Dit houdt in dat je een redelijk gemiddeld dataverkeer kunt genereren op je site, maar geen extreem verkeer mag veroorzaken. Extreem verkeer wordt over het algemeen alleen veroorzaakt door het ter download aanbieden van grote (o.a. muziek-, video- en programma-) bestanden in je webwinkel.

Het is niet toegestaan om pornografisch of ander aanstootgevend materiaal te plaatsen en/of te koop aan te bieden, evenals producten en/of materialen welke in strijd zijn met de wet en/of aanzetten tot illegale activiteiten.

Merken we dat je als klant één van de bovenstaande regels overtreedt, dan heeft Winkeltjes.net het recht om per direct je webwinkel of website te verwijderen.

3. Betaling

Alle betalingen geschieden op basis van vooruitbetaling, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij niet tijdige betaling wordt de webwinkel tijdelijk van de server verwijderd. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting jegens ons.

4. Verlenging

Webwinkels worden beschikbaar gesteld voor de periode van een jaar. Daarna volgt automatische verlenging, tenzij tijdig is opgezegd.
Bij winkels zonder eigen domeinnaam ontvangt de klant één maand voor het aflopen van de termijn een factuur voor het volgende jaar en deze dient de klant binnen 14 dagen te betalen.
Bij winkels met eigen domeinnaam ontvangt de klant twee maanden voor het aflopen van de termijn een factuur voor het volgende jaar en deze dient de klant binnen 14 dagen te betalen.

5. Opzegging

Opzeggen kan op ieder gewenst moment binnen de lopende periode, de klant kan de winkel tot het einde van de periode blijven gebruiken. Restitutie van reeds betaalde bedragen is niet mogelijk.
Opzegging winkel zonder eigen domein: één maand vóór einde van de contractperiode.
Opzegging winkel met eigen domein: drie maanden vóór einde contractperiode.
Je ontvangt van ons altijd een ontvangstbevestiging! Geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem contact met ons op!
Bij niet tijdige opzegging zijn wij genoodzaakt de kosten voor de nieuwe termijn in rekening te brengen.

Bedrijfsgegevens:

Winkeltjes.net is een initiatief van:
CompanyOnNet Webdesign & Internet Services
Javalaan 3
2103 VD HEEMSTEDE
E-mail: info@winkeltjes.net
T: 023 547 4459

Bankgegevens:

Rabobank Zuid Kennemerland – Haarlem
t.n.v. CompanyOnNet te Heemstede
IBAN: NL 46 RABO 0161 3376 78
BIC/SWIFT: RABONL2U

Overige info

KvK Amsterdam: 34172628
BTW: NL 1864.64.563.B01